PROPOZICE 

OBLASTNÍ A OKRESNÍ HOKEJBALOVÉ LIGY

MUŽŮ KLADNO

2007 / 2008

 

Řídící orgán

 

 

 

 

 

 

 

 

Předsednictvo Okresního svazu hokejbalu Kladno

 

E-mail: dvezet@volny.cz

 

Web:  www.hokejbal.slansko.cz

 

Předseda OSHb Kladno

 

Zíma Zbyněk  ( +420 603 / 542 246 )

Kladenská 63, 273 53, Hostouň

email: dvezet@volny.cz

 

Sekretář OSHb Kladno

 

Zíma Zbyněk  ( +420 603 / 542 246 )

Kladenská 63, 273 53, Hostouň

email: dvezet@volny.cz

 

Poštovní adresa

Okresní výbor ČSTV, P.Bezruče 2531, 272 01, Kladno

 

Bankovní spojení

KB Kladno, číslo účtu: 2230141/0100

 

Disciplinární komise

 

 

 

 

Ligová komise

 

 

 

 

 

Předseda DK OSHb Kladno

 

Linhart Stanislav  ( +420 737 169 491)

Poděbradova 3214, 272 01, Kladno

emai : hbcsokolcvrcovice@email.cz

 

Předseda LK OSHb Kladno

 

Zíma Zbyněk  ( +420 603 / 542 246 )

Kladenská 63, 273 53, Hostouň

email: dvezet@volny.cz

 

Komise rozhodčích

Předseda KR OSHb Kladno

 

Zíma Zbyněk  ( +420 603 / 542 246 )

Kladenská 63, 273 53, Hostouň

email: dvezet@volny.cz

 

 

Revizní komise

Předseda Revizní komise OSHb Kladno

 

Špalek Miroslav ( +420 602 622 148)

U Výtopny 1975, 272 01, Kladno

email:  mspalek@atlas.cz

Podmínky účasti mužstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       řádné přihlášení týmu do soutěže do 30. června 2007

2.       zaplacení startovného a dorovnání HJ do 15. července 2007

3.       číslo bankovního účtu.

4.       členství v občanském sdružení, jež má registraci u MV ČR.

5.       řádně registrovaná přihláška do ČMSHb.

6.       platné registrační průkazy ČMSHb.

7.       ve všech kolonkách vyplněná a řídícím orgánem potvrzená soupiska mužstva na sezónu 2007 / 2008. Registrační poplatek 30 Kč za hráče se strhává na konci sezóny z herní jistoty týmu.

8.       na soupisce uvedený hráč, který nemá u svého jméno svůj vlastoruční podpis nebude rozhodčím připuštěn ke hře !!!

9.       termín uzavření soupisek je nejpozději 3 dny před zahájením play-off, týká se i hráčů A, B, C mužstev, kteří by byli dopsáni !!!

10.    u mužstev, kde jsou v klubu A,B příp. C mužstva platí v nadstavbě – playoffs omezení počtu hráčů z jiného mužstva klubu (z A do B, z B do C z B do A, z C do B) v jednom utkání. V jednom utkání lze např. v B mužstvu použít pouze dva hráče A týmu. Stejně se postupuje analogicky v dalších uvedených případech !!!

11.    v soutěži včetně playoffs mohou nastoupit k jednomu utkání maximálně dva hokejisté s profesionální smlouvou platnou na sezonu 2007/2008. Při startu vyššího počtu hokejistů s profesionální smlouvou v jednom utkání půjde o neoprávněný start se všemi důsledky. Podnět k podezření na neoprávněný start může podat rozhodčí utkání nebo soupeř do tří pracovních dní po zápase s konkrétním zdůvodněním podnětu.

12.    jednotné dvě sady dresů. Domácí mužstvo, není-li soupeři dohodnuto jinak,
je povinno si zajistit jiné dresy v případě podobnosti či stejné barvy !!!
Dresy musejí být označeny čitelnými čísly o 1 do 99.
Všichni hráči mužstva, včetně brankáře, musí nastoupit k zápasu v jednotných (rozuměj totožných, identických dresech).

13.    povinné vybavení mužstva předepsanou výstrojí !!!!

·          hokejové přilby s platným bezpečnostním atestem IIHF. Výjimky povoluje u některých typů přileb pouze ČMSHb.

·          jednotné (identické) dresy mužstva, včetně brankáře (brankář - vzor může být odlišný jeli dodržen poměr základní a doplňkové barvy). Hráč bez jednotného dresu nebude rozhodčím připuštěn ke hře !!

·          hokejové nebo hokejbalové rukavice

·          celoobličejový kryt má za povinnost nosit každý hráč mladší 18-ti let

·          vše ostatní dle Pravidel hokejbalu 2004

14.    řádně hrazené odměny a cestovní náhrady rozhodčím

15.    úmyslné odstoupení mužstva ze soutěže má za následek sestup tohoto mužstva do nejnižší soutěže a finanční postih Kč 10.000,-.

 

Předpisy

·          hraje se podle pravidel a řádů ČMSHb vydaných roku 2004

·          řády a pravidla jsou k dostání na ČMSHb ( ČMSHb, Zátopkova 100/2, Praha 6, 160 17 )

·          hraje se plastovými míčky Viceroy, případně D -gel, které do hry dává vždy v dostatečném počtu domácí mužstvo. Při teplotách nad 18° C ve stínu se používají „ tvrdé“ míčky.

 

Počet účastníků

·          Oblastní HbL mužů Kladno  14 mužstev

·          Okresní HbL  bude upřesněn po uzávěrce přihlášek

 

Hrací dny

·          Sobota, neděle nebo státem uznávané svátky

·          podzimní část: 8. září – 16. prosince 2007

·          jarní část: 16. února – 1. června 2008

·          baráž o II. Národní HbL: 7. června 2008

 

Počet hráčů

 

·          5 + 1

 

Hrací doba

·          3 x 15 minut  ( tresty: 2, 5, 10 minut, OK, TH )

·          přestávka 5 minut

 

Systém

 

·          bude upřesněn po uzávěrce přihlášek

·          pokud bude zachován počet týmů, tak dvoukolově doma, venku a pak playoffs s 10-ti účastníky

·          pokud bude počet týmů nad dvanáct, tak dvoukolově doma, venku a pak playoffs s 8-mi účastníky

·          Play-off – předkolo na dva vítězná utkání, od čtvrtfinále na tři vítězná utkání

 

Bodové ohodnocení soutěže

·          vítěz v normálním hracím čase získává 3 body

·          poražený tým v normálním hracím čase nezískává žádný bod

·          v případě remízy v normálním hracím čase následuje série 5 samostatných střílení

·          v případě nerozhodného výsledku i po 5 samostatných stříleních získávají oba soupeři 1 bod

·          mužstvo, jenž zvítězí v samostatných stříleních získává 2 body, poražený tým pak 1 bod

·          v případě utkání play-off se postupuje dle Soutěžního řádu hokejbalu, hlava III., článek 311 – Utkání hraná do rozhodnutí !!!

 

Hodnocení soutěže

 

·          Oblastní HbL mužů Kladno

·          vítěz play - off postupuje do kvalifikace o II. NHbL

·          do Okresní HbL sestupuje 14. tým přímo

·          v případě většího počtu sestupů z vyšších soutěžích se toto promítne i do sestupu z Oblastní HbL mužů Kladno

 

·          Okresní HbL mužů Kladno

·          vítěz play - off postupuje do přímo do Oblastní HbL Kladno

·          v případě postupu vítěze Oblastní HbL mužů Kladno do II. NHbL střed postupuje i druhý tým

 

·          dále budeme vyhodnocovat

·          kanadské bodování soutěže

·          soutěž střelců

·          soutěž asistentů

·          soutěž slušnosti mužstev

·          nejužitečnějšího hráče playoffs

·          nejlepšího brankáře

 

 

 

Podmínky nastoupení k utkání

 

 

·          soupiska mužstva, potvrzená řídícím orgánem

·          hráči nově zapsaní ( provádí si samostatně vedoucí mužstva ) do soupisky ( případně vyškrtnutí ze soupisky ) musí být řádně písemně ( pošta, email, SMS ) nahlášeni řídícímu orgánu ( pověřen Zbyněk Zíma, dvezet@volny.cz, 603 542 246 ), včetně veškerých údajů ( celé jméno hráče rodné číslo, registrační číslo, jeho vztah k mužstvu – SS, H, kmenový hráč ) !!! V případě startu řádně nenahlášeného hráče v utkání, bude mužstvo disciplinárně potrestáno !!

·          registrační průkazy ČMSHb, včetně platných ostaršení

·          mužstvo kompletně bez registračních průkazů nebo bez soupisky může nastoupit na základě zbylých dokumentů ( soupisky nebo registračních průkazů ). Tento fakt však bude následně disciplinárně potrestán !!!!

·          mužstvo bez soupisky a registračních průkazů současně nemůže být v žádném případě připuštěno k utkání !! ( doporučujeme více kopií soupisky mezi mužstvem )

·          jednotliví hráči, kteří nemají při kontrole Zápisu o utkání rozhodčími registrační průkaz, nebudou  připuštěni ke hře a vyškrtávají se ze soupisky v Zápise o utkání.

·          řádná výstroj a vybavení každého hráče !!

 

Věkové kategorie

 

 

 

 

·          senioři (nad 19 let) – hráči narození v roce 1989 a starší

·          starší dorost ( U 19 ) – hráči narození v letech 1989, 1990

·          mladší dorost ( U 17 ) – hráči narození v letech 1991, 1992

·          starší žáci ( U 15 ) – hráči narození v letech 1993, 1994

·          mladší žáci ( U 13 ) – hráči narození v letech 1995 a mladší

 

Ostaršení

 

·          hráči spadající do kategorií starší a mladší dorost mohou startovat v kategorii mužů do dovršení svých 18-ti let pouze na základě platného ostaršení. Start hráče mladšího 15-ti let v kategorii mužů není možný.

·          ostaršení se vždy přikládá jako příloha registračního průkazu při kontrole před utkáním. Bez tohoto dokumentu nebude hráč připuštěn ke hře !!

 

Rozhodčí

 

 

·          zajišťuje a deleguje Komise rozhodčích OSHb Kladno

·          každé mužstvo soutěží OSHb Kladno povinně dodá 1 nového rozhodčího ( bude uveden v přihlášce do soutěže ), který absolvuje v září 2007 školení KR RKHb Střed a následně v sezoně odřídí minimálně 20 utkání, především v soutěžích mládeže. V případě nesplnění této povinnosti bude mužstvo, jímž dodaný rozhodčí toto nařízení nesplnil, řešeno LK a DK OSHb Kladno. K vytvoření tohoto nařízení vedl řídící orgán katastrofální nedostatek rozhodčích, který by měl již v nadcházející sezoně za následek řízení většiny zápasů v soutěžích OSHb pouze laickými zástupci týmů.

·          rozhodčí musí vlastnit Licenci rozhodčího, kterou je povinen na požádání předložit. V případě, že rozhodčí nemá platnou Licenci rozhodčího, náleží mu odměna pouze jako laikovi

·          odměny a cestovní náhrady rozhodčích vycházejí ze Směrnice o udělování odměny rozhodčích ČMSHb pro sezonu 2007 / 2008.

·          za neodehrané utkání má přítomný rozhodčí nárok na 50 % odměny a případnou částku za cestovné

·          dojíždějící rozhodčí mají nárok na cestovné, o které se domácí týmy ( pouze v kategorii muži, mládež cestovné nehradí !! ), jejichž zápasy rozhodčí odřídí, podělí rovným dílem. Cestovné se platí vždy pouze jednomu rozhodčímu. Výjimku tvoří cesta vlakem či autobusem, kdy domácí tým proplácí skutečné cestovné na základě předložených jízdenek.

·          částka na úhradu cestovného je stanovena na Kč 4,- / km

·          platba odměny a cestovného rozhodčích se provádí vždy před zahájením utkání, přičemž domácí mužstvo je povinno uhradit rozhodčím odměnu v řádné výši. Neučiní-li to, rozhodčí provede o tomto jednání záznam do Zápisu o utkání a družstvo bude disciplinárně potrestáno. V případě pochybností a nesrovnalostí o odměně, případně výši cestovného, požadovanou částku zaplaťte a ihned se spojte s vedením soutěže ( Zbyněk Zíma ), které Vaši stížnost prošetří a případně zajistí finanční nápravu.

·          rozhodčí je povinen vydat o přijmu odměny a cestovného oficiální potvrzení

·          o trestech (zastavení činnosti, pokuty) pro rozhodčí rozhoduje STK OSHb Kladno

·          v případě, že se nedostaví některý rozhodčí, povinnost zajistit časomíru připadá na domácí tým !!

 

Zdravotní prohlídky

·          za zdravotní stav hráčů odpovídá vedoucí mužstva.

 

Technické zabezpečení utkání

 

 

 

 

 

 

 

1)       úmyslné nedostavení se k utkání, případně odstoupení ze soutěže bude trestáno finanční pokutou ve výši až 10.000 Kč ( nezaplacení pokuty bude mít za následek okamžité vyloučení ze soutěže) !!!

2)       rozhodčí zašle originál zápisu o utkání sekretáři OSHb Kladno na adresu Zíma Zbyněk, Kladenská 63, 273 53, Hostouň, neprodleně, nejpozději první následující pracovní den od skončení utkání. Nedodržení bude disciplinárně trestáno.

3)       v případě odebrání registračního průkazu zasílá rozhodčí kopii zápisu spolu s registračním průkazem sekretáři OSHb Kladno na adresu Zíma Zbyněk, Kladenská 63, 273 53, Hostouň, následující pracovní den od skončení utkání. Nedodržení bude disciplinárně trestáno.

4)       pokud se rozhodčí nedostaví, pak bod 2) a 3) přechází na domácí oddíl.

5)       v případě nedostavení se rozhodčího k utkání, provede o tom domácí tým záznam do Zápisu o utkání a mužstva se dohodnou na odřízení utkání laiky. Zápas se musí bezpodmínečně odehrát !!!!

6)       Domácí tým hlásí výsledek utkání, včetně jednotlivých třetin formou SMS zprávy na tel. číslo +420 603 542 246  ihned po skončení utkání. Nedodržení tohoto nařízení bude trestáno pokutou 50 Kč / 100 Kč / 200 Kč / 300 Kč/ 400 Kč / 500 Kč / atd.

7)       hráč vyloučený do konce utkání musí ihned opustit prostor hřiště a odejít do kabin. Nesmí se zdržovat na hráčské lavici ani v bezprostřední blízkosti prostoru hřiště. Za dodržení tohoto ustanovení odpovídá vedoucí družstva.

 

Hospodářské náležitosti

1)       přihlášku do soutěže do 30. června 2007.

2)       startovné 3.000 Kč – zaplatit do 15.července 2007.

3)       herní jistota 2.600 Kč, případně její doplatek, která je určena na krytí pokut vynesených DK a LK OSHb Kladno - zaplatit do 15.července 2007

4)       částka za pronájem hřiště – úhrada provozovateli hřiště, OSHb Kladno vybírá dvě zálohy od mužstev ve výši 2000 Kč (celkem tedy 4000 Kč), první do 1.9. 2007 a druhou do 1.2. 2007.

5)       v případě žádosti týmu o odložení utkání, vyjma odložení utkání z důvodu zdravotní indispozice většiny týmu ( nutné doložit lékařským potvrzením ), si v případě kladného vyřízení žádosti účtuje LK OSHb Kladno poprvé poplatek 250 Kč, opakovaně 500 Kč.

6)       k účtování poplatků je oprávněn předseda LK OSHb Kladno. K zasílání písemností a rozhodnutí pak sekretář OSHb Kladno.

7)       nezaplacení částek uvedených v bodech 1 - 3, případně chybějící doklady o zaplacení těchto položek, budou mít za následek neplatnost Vaší přihlášky do soutěže, případně mohou mít za následek vyloučení týmu ze soutěže.