Disciplinární řízení při OSHb Kladno 2007/2008

Odebrané registrační průkazy jsou k dostání na vyžádání u Zbyňka Zímy

Po zaplacení FP  je možno RP vyzvednout.(DŘ 250,- je strženo z HJ)

 Disciplinární komise ve složení Linhart Stanislav (předseda), Vydra Matouš a Kužel Václav se schází ke svým jednáním pravidelně jednou ze čtrnáct dní a to každý sudý čtvrtek v 18:30 hodin v kabině pro správce na hokejbalovém hřišti Sítná.

Vzor žádosti o prominutí zbytku trestu najdete zde.

E-mailová adresa DK OSHb Kladno oshb.dk@seznam.cz

Tým/Jméno

Datum

Číslo DŘ

Trest

řízení

Pokuta